“Kosten op arbeid zijn te hoog”

Met nog een paar weken te gaan tot het begin van de cao-onderhandelingen in de Duitse metaal- en elektrosector heeft voorzitter Rainer Dulger van werkgeversorganisatie Gesamtmetall alvast een verlanglijstje opgesteld in reactie op de looneis van IG Metall van 6%. Hier de vertaling van zijn opiniestuk dat onlangs verscheen op Linkedin. Dulger is tevens de ceo van machinebouwer Prominent Dossiertechnik in Heidelberg.

Het gaat ons land echt goed. De werkloosheid daalt al twaalf jaar op rij en het aantal vaste banen neemt toe. In de metaal- en elektrosector zijn er bijna 3,9 miljoen mensen met een vaste baan. En voor de eerste keer maken we mee dat in deze sector het aantal vacatures groter is dan het aantal werklozen.

Voor werknemers zijn het goede tijden. De nettolonen stijgen. Bij ons in de M+E-sector ligt het gemiddelde brutoloon bij €56.000 per jaar en de cao-lonen zijn de laatste 20 jaar met 58,1% gestegen.

Voor de overheid was dit ook gunstig omdat de belastinginkomsten automatisch stegen en de sociale voorzieningen konden worden verbeterd. Maar er is wel een groot probleem: de sociale zekerheidsuitgaven stijgen al een tijdje sneller dan de economie, wat de groei op termijn ondermijnt.

Wat de politiek niet vergeten mag, is dat de economische groei de basis vormt voor ons sociale zekerheidssysteem. Zonder een sterk bedrijfsleven kan Duitsland zijn sociale zekerheidssysteem niet betalen. Het is daarom belangrijk dat een volgende regering de factoren die belangrijk zijn voor economische groei versterkt; de arbeidsmarkt moet open en flexibel blijven; en bedrijven en de samenleving moeten zich voorbereiden op grote maatschappelijke veranderingen dankzij de digitalisering.

Rainer Dulger

Mijns inzien zijn daarbij de volgende 9 factoren van bijzonder belang:

  1. Moderne arbeidstijden

Als je naar de arbeidsmarkt kijkt dan wordt er in de Duitse wetgeving gewerkt met een maximaal aantal uren dat per dag gewerkt mag worden, terwijl er in Europa wordt gekeken naar een maximum per week. Dat geeft zowel werkgevers als werknemers meer flexibiliteit.

  1. Succesvolle arbeidsmarkthervormingen moeten behouden blijven

Het afgelopen decennium zijn er enkele arbeidsmarkthervormingen uit de tijd van de “Agenda 2010” teruggedraaid. Denk bijvoorbeeld aan de verlaging van de pensioenleeftijd voor bepaalde groepen. Het is belangrijk dat de volgende regering de weinige flexibiliteit die nog resteert, niet ook nog terugdraait.

Duitsland heeft bovendien een moderne immigratiewet nodig die het makkelijker maakt om gekwalificeerde werknemers uit het buitenland te halen. Gebeurt dat niet dreigen grote tekorten op de arbeidsmarkt.

  1. De sociale lasten mogen de 40% niet overschrijden

Werk moet betaalbaar blijven. Daarom mogen de sociale lasten de 40% niet overschrijden. Gebeurt dat toch, dan moet de staat tijdelijk de gaten vullen of uitkeringen korten totdat de grens van 40% weer is bereikt.

  1. Pensioenleeftijd terug naar 67

Het door de staat gefinancierde ouderdomspensioen mag niet nog duurder worden. Dat zou te zwaar wegen op de factor arbeid en te grote risico’s met zich meebrengen voor de werkgelegenheid. In de toekomst moet daarom veel meer gebruik worden gemaakt van aanvullende bedrijfspensioenen en privé-verzekeringen.

Verder moet de pensioenleeftijd weer voor iedereen worden verhoogd naar 67 jaar. De door de huidige regering ingevoerde uitzonderingen die het toestaan dat er al met 63 wordt gestopt met werken moeten worden afgeschaft. Verder moet de pensioenleeftijd op termijn, maar tenminste 2030 worden gekoppeld aan de gemiddelde levensverwachting. Anders worden pensioen onbetaalbaar.

  1. Collectieve arbeidsovereenkomsten moeten een centrale rol blijven spelen

Het volgende parlement moet het recht van werkgevers en werknemers respecteren dat ze zelf tot cao’s komen. In de wet moet bovendien worden vastgelegd dat stakingen alleen als uiterste middel mogen worden ingezet om cao-conflicten op te lossen.

  1. Onderwijs moet van jongs af aan beter

Onderwijs is in Duitsland zaak van de deelstaten. Toch kan ook de centrale overheid in Berlijn iets doen. Er moet ten eerste meer geld beschikbaar komen voor bouwkundige verbeteringen van scholen, de uitrusting van scholen moet beter en leraren moeten worden gestimuleerd zich constant bij te scholen om op de laatste stand te blijven met name wat betreft het digitale leren.

  1. De overheidsschuld afbouwen en werknemers ontlasten

De belastinginkomsten zijn de laatste jaren sterk gestegen. En toch is de overheidsschuld groter gegroeid. Daar moet een einde aan komen. De nieuwe regering oude schulden actief afbetalen. De centrale overheid heeft momenteel een schuld van ongeveer 1300 miljard euro. Het doel zou moeten zijn om dat te halveren in de periode tot 2050.

Verder moet er dringend worden gesleuteld aan het niveau van de belastingschijven. Nu komt het regelmatig voor dat huishoudens die door loonsverhogingen in een hogere schijf komen er qua koopkracht op achteruit gaan. Het wordt hoog tijd dat de overheid belastinggeld dat ze door looninflatie meer zijn gaan verdienen teruggeven aan de burger.

Tenslotte wordt het hoog tijd dat de zogenoemde solidariteitsheffing wordt afgeschaft. Deze opslag van 5,5% bovenop de belasting – ooit bedoeld om de opbouw van Oost-Duitsland mee te financieren – is niet meer van deze tijd.

  1. Digitalisiering

Om de kansen van de digitalisering volledig te benutten, hebben we constant moderniseringen van de infrastructuur nodig. De analoge en digitale infrastructuur moet in alle regio’s van Duitsland op de laatste stand zijnm iet alleen in een paar steden.

Daarvoor moet het investeringsniveau flink omhoog. Verder moet met behulp van een heldere digitaliseringsstrategie het leven eenvoudiger worden gemaakt voor de burger, en niet moeilijker. Het verminderen van bureaucratische kosten moet een beleidsprioriteit zijn.

  1. Vrijhandel promoten

Het vrije verkeer van goederen en diensten over de wereld, een stabiele euro en een goed functionerende interne Europese markt zijn basisvoorwaarden voor economisch succes in Europa.

Duitsland moet zich ervoor inzetten dat alle EU-lidstaten concurrerender worden. Europa is niet ziek door te lage sociale standaards, maar door een tekort aan concurrentiekracht.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s