‘Als Duitsland een tol voor auto’s invoert, doet Nederland hetzelfde’

Duitsland heeft een probleem. Het ooit zo superieure wegennet takelt  steeds verder af. Politiek en bedrijfsleven zijn het erover eens dat dit proces moet worden gestopt, kostte wat het kost. De grote vraag is alleen de financiering. Een deel van de oplossing zoekt de nieuwe regering van Angela Merkel in de invoering van een vignet van vermoedelijk €100 voor alle Duitse snelwegen.

Een ‘dom idee’, zo vindt automobielclub ADAC, die met 18,9 miljoen leden en €1 mrd omzet tot de machtigste verenigingen van Duitsland hoort. Een tolsysteem levert volgens ADAC-president Peter Meyer zoveel administratieve kosten op dat er netto voor de wegen uiteindelijk weinig overblijft. Bovendien is de kans groot dat Nederland en België snel reageren met hun eigen tolsysteem. ‘En daar schiet niemand iets mee op.’

Vraag: De situatie op Duitse straten wordt met het jaar slechter. Daar is bijna iedereen het over eens. Hoeveel moet er  naar uw mening extra worden geïnvesteerd om het tij te keren?

Antwoord: Duitsland heeft de afgelopen jaren verzuimd zijn ooit fantastische wegennet op peil te houden. Dat vertaalt zich nu in een twee tot drie keer zo hoge rekening. Als je alleen naar de grote snelwegen kijkt dan moet in plaats van nu €5 mrd, in de toekomst €7,5 mrd per jaar worden uitgegeven. Het gaat dan zowel om achterstallig onderhoud aan wegen en bruggen, als om het verbreden van afritten waar altijd files staan. Bij de kleinere wegen is de situatie nog dramatischer. Daar zou het budget van tot nu toe iets minder dan €5 mrd moeten worden verhoogd naar €8 mrd.

V: De overheid ziet de noodzaak van extra investeringen. De vraag is alleen hoe financier je dat. De CSU zoekt de oplossing in een Autobahn-vignet die buitenlanders belast. Vindt u dat een goed idee?

A: Nee, we hebben geen enkele behoefte aan een dergelijke tol, ook niet voor buitenlanders. Autorijders betalen de staat jaarlijks €53 mrd aan belastingen. Daarvan wordt slechts €19 mrd besteed aan de infrastructuur. Aan geld is dus geen gebrek. Waar het aan ontbreekt is politieke wil om de problemen echt aan te pakken. Een tolsysteem voor snelwegen leidt alleen maar tot meer chaos op kleinere wegen doordat mensen daarnaar uitwijken. En tenslotte levert een Autovignet netto weinig op als je alle kosten meeneemt die er komen kijken bij de invoering en controle van het systeem.

V: Duitsland kent al langer een kilometerheffing voor vrachtauto’s. Die wordt nu uitgebreid van alleen de snelwegen naar ook kleinere wegen. Wat verwacht u hiervan?

A: De kilometerheffing voor vrachtwagens levert dit jaar ongeveer €4,5 mrd op. Als dit geld, zoals beloofd, naar de verkeersinfrastructuur was gegaan dan hadden we nu niet zulke grote problemen. Maar helaas zijn de uitgaven voor infrastructuur steeds verder gekort, terwijl de opbrengsten uit de tol toenam. Per saldo heeft het dus niks opgeleverd voor het wegennet. Laten we hopen dat dit bij de verbreding van de heffing wel het geval is.

V: In welke regio’s  zijn de grootste problemen?

A: Het gaat bij de snelwegen vooral om West-Duitsland. In het oosten van de republiek zijn de snelwegen over het algemeen beter omdat ze nieuwer zijn. Bij kleinere wegen is de situatie overal slecht.

V: Voor de Nederlanders zijn goede Duitse wegen-, water- en spoorverbindingen van groot belang. Zou het daarom niet logisch zijn dat ze voor het gebruik van de wegen iets betalen?

A: Ja natuurlijk moeten buitenlandse automobilisten een deel van de kosten dragen, maar dat doen ze allang. Iedereen die in Duitsland tankt, betaalt accijns. De prijs van een liter diesel bestaat voor de helft uit accijns. Bij benzine is het zelfs 60%. Wat we zouden moeten doen is een vast deel van de opbrengst uit benzineaccijnzen oormerken voor de infrastructuur.

V: In Europa zijn steeds meer landen met tolwegen of een vignettensysteem. Zou een beetje meer Europese coördinatie niet op zijn plaats zijn?

A: Voor landen als Oostenrijk, Tsjechië of Italië kan ik me best voorstellen dat een autovignet nut heeft. In Oostenrijk is het aandeel buitenlandse automobilisten bijvoorbeeld zes maal zo hoog dan in Duitsland. Bovendien hebben ze te maken met dure investeringen zoals lange tunnels en bruggen. In Italië zijn de wegen grotendeels gebouwd door private investeerders, wat tolwegen ook rechtvaardigt. Hetzelfde geldt voor Tsjechië dat zijn hele infrastructuur opnieuw moest opbouwen na de val van het ijzeren gordijn. In Duitsland geldt dat allemaal niet. Hier betalen de mensen via de belastingen voor de wegen. Een vignet zou een dubbele belasting betekenen.

V: De ADAC is in Nederland vooral bekend van de wegenwacht. Toch doet de ADAC meer dan alleen helpen bij pech langs de weg. De dienstverlening is ook breder dan die van de Nederlandse ANWB. Waar ziet u uw bedrijf in de toekomst?

A: Onlangs zijn wij met Deutsche Post begonnen busverbindingen aan te bieden. Vanaf 1 november dit jaar vijf trajecten langs 24 steden. Maar we hebben meer diensten die we aanbieden om de mobiliteit te verbeteren. Zo hebben we bijvoorbeeld ook ons eigen autoverhuurbedrijf.

 V: U wil de komende jaren groeien naar 20 miljoen leden. Is dat niet moeilijk in een land met een krimpende en vergrijzende bevolking?

A: Wij gaan ervan uit dat de demografische veranderingen leidt tot meer mobiliteit, niet minder. Maar die mobiliteit zal wel veranderen. Er komen meer eenpersoonshuishoudens, meer mobiele vrouwen en veel ouderen die voortdurend onderweg zijn. Een service zoals onze langeafstand bus,  die inspeelt op de behoefte van ouderen én jongeren, heeft volgens mij de toekomst.

Aan de auto zal echter ook altijd behoefte blijven, vooral op het platteland. In stedelijke gebieden zal de auto steeds meer één van de mogelijke transportmogelijkheden zijn. De taak van ons als mobiliteitsaanbieder is om mensen te helpen de reis van A naar B zo goed mogelijk te plannen. Of dat nou met  de eigen auto, openbaar vervoer, taxi, fiets of mee-rij-service gebeurt.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s